Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X

Adam Zamojski

Tower Collector

Lista zmian


2.0.2

2019-01-19
 • Poprawione 'brak danych do przesłania' wyświetlane, gdy przesyłanie do jednego z projektów się nie powiodło i włączone jest ponawianie.
 • Poprawione przesyłanie danych do OpenCellID na nieprawidłowo skonfigurowanych urządzeniach.
 • Dodane skróty do uruchomienia/zatrzymania zbierania oraz przesyłania bezpośrednio z ikony aplikacji na Androidzie 7.1 i nowszych.
 • Dodane ostrzeżenie jeżeli optymalizacja baterii jest włączona, co może negatywnie wpłynąć na jakość zbieranych próbek.
 • Dodana możliwość anulowania przesyłania za pomocą broadcastu.

2.0.1

2018-12-23
 • Naprawiony błąd przy szyfrowanym przesyłaniu na Androidzie Lollipop 5.0 i starszych.
 • Poprawiona obsługa połączeń sieciowych.
 • Nowa adaptacyjna ikona aplikacji.

2.0.0

2018-11-20
 • Dodana opcja wsparcia projektu Mozilla Location Services (MLS) zebranymi danymi.
 • Zmieniony sposób prezentacji postępu przesyłania na procentowy.
 • Dodane nowe języki: hiszpański, węgierski i włoski :)
 • Dodana opcja skasowania wszystkich danych lokalnych oprócz konfiguracji.
 • Dodane wyświetlanie krótkiego i długiego CID dla sieci LTE.
 • Dodane odświeżenie bazy danych po jej zaimportowaniu z pliku - restart aplikacji nie jest konieczny.
 • Naprawiony błąd z brakiem folderu przy eksporcie bazy danych lub ustawień do pliku.
 • Poprawiona obsługa błędów.

1.22.2

2018-10-01
 • Poprawiony brak sortowania próbek po dacie w wyeksportowanym pliku JSON.
 • Poprawiony błąd z zatrzymaniem zbierania przy niskim poziomie baterii na Androidzie Oreo i nowszych.
 • Dodany sufiks 'ocid' do nazwy wyeksportowanego pliku CSV, gdy użyto formatowania OpenCellID.org.

1.22.1

2018-09-18
 • Poprawiona obsługa błędów.

1.22.0

2018-08-27
 • Dodana opcja zatrzymania zbierania przy niskim poziomie baterii.
 • Dodane zbieranie próbek gdy przynajmniej jeden z głównych przekaźników się zmienił nawet jeżeli nie nastąpiło przemieszczenie.
 • Usunięta opcja ukrywania powiadomienia o zbieraniu na Oreo i nowszych, ponieważ Android automatycznie podnosi priorytet kanału do poziomu DEFAULT dla pierwszoplanowych usług.
 • Poprawiony błąd przy logowaniu do pliku.
 • Poprawiona kompatybilność z Androidem P.
 • Zaktualizowane tłumaczenia oraz dodany nowy język - ukraiński.
 • Wiele małych usprawnień.

1.21.0

2018-07-17
 • Naprawiony eksport do MLS JSON tworzący nieprawidłowe pliki.
 • Naprawiony brak sprawdzenia uprawnień przed importem i eksportem bazy danych lub wewnętrznych ustawień.
 • Dodana wartość PSC do eksportowanego pliku GPX.
 • Ulepszona obsługa błędów sieciowych.

1.20.1

2018-06-25
 • Drobne poprawki.

1.20.0

2018-06-24
 • Naprawiona błędną kolejność pozycji w menu Exportu dla języka portugalskiego i rosyjskiego.
 • Naprawione błędne identyfikowanie nieprawidłowego klucza API jako problemów z połączeniem podczas przesyłania.
 • Poprawiona kompatybilność kodu z regułami repozytorium F-Droid.
 • Dodana opcja importu/eksportu wewnętrznych ustawień i bazy danych (używasz na własne ryzyko!).

1.19.0

2018-04-09
 • Dodane tłumaczenie na język portugalski. Dziękuję wszystkim za pomoc :)
 • Utworzona specjalna wersja Tower Collector dla repozytorium aplikacji open source F-Droid. Wciąż potrzebuję pomocy, aby uruchomić automatyczne tworzenie paczek.

1.18.0

2018-03-04
 • Dodane tłumaczenie na język niemiecki, polski i rosyjski. Dziękuję wszystkim za pomoc :)
 • Poprawione obliczanie siły sygnału na urządzeniach Huawei dla API w wersji 1.

1.17.0

2018-01-12
 • Ulepszona obsługa błędów.

1.16.0

2018-01-06
 • Dodany eksport do pliku JSON z użyciem formatowania Mozilla Location Services (MLS).
 • Dodane wyświetlanie Long CID (UTRAN CID) i CID+RNC na głównym ekranie dla sieci WCDMA.
 • Poprawiona kompatybilność z Androidem Oreo.

1.15.0

2018-01-03
 • Poprawiona kompatybilność z Androidem Oreo.
 • Poprawiona obsługa niewystarczających uprawnień.
 • Zaktualizowane wersje zewnętrznych komponentów.

1.14.0

2017-06-02
 • Zaktualizowana reguła weryfikująca poprawność klucza API.
 • Zaktualizowany link do rejestracji nowego klucza (tokenu) API.

1.13.0

2016-09-30
 • Usprawniona wydajność aplikacji i skrócony czas uruchamiania.
 • Naprawiony błąd przy odświeżaniu statystyk.
 • Naprawiony problem z formatowaniem plików CSV, gdy wysokość z GPS wynosi powyżej 1000 m.

1.12.0

2016-09-14
 • Dodany eksport do pliku CSV z użyciem formatowania OpenCellID.org (można go przesłać na stronie).
 • Dodana opcja ukrywania powiadomienia Zbierania z paska statusu i ekranu blokady na urządzeniach z Androidem 4.1+.
 • Usprawnione wybieranie źródła aktualizacji, aby jeżeli to możliwe otwierać sklep, a później stronę internetową.
 • Dodany link do społeczności Facebooka w Informacjach w Ustawieniach.
 • Zmieniony format przesyłanej daty ze znacznika czasu na czytelny dla człowieka.

1.11.0

2016-08-25
 • Dodana informacja o liczbie głównych i sąsiadujących komórek do głównego ekranu.
 • Poprawiona obsługa niewystarczających uprawnień.
 • Zaktualizowane wersje zewnętrznych komponentów.

1.10.0

2016-08-15
 • Wprowadzone wsparcie dla przyznawania uprawnień systemowych w czasie działania aplikacji.
 • Ulepszone wyświetlanie wiadomości 'wymagany restart' w Ustawieniach.

1.9.3

2016-06-27
 • Naprawiony problem z odświeżaniem informacji o 'statusie GPS' i 'nieprawidłowym czasie systemowym'.

1.9.2

2016-06-11
 • Naprawiony błąd przy zatrzymywaniu Zbierania na niektórych urządzeniach.
 • Naprawione otwieranie ustawień typu sieci na urządzeniach z Androidem Ice Cream Sandwich.
 • Ukryta pozycja 'Typ sieci' w menu, jeżeli system nie wie jak ją otworzyć.
 • Ulepszona obsługa błędów.

1.9.1

2016-06-01
 • Naprawiony błąd przy uruchamianiu Zbierania na niektórych urządzeniach.
 • Naprawione wymuszanie wersji API 1 podczas zbierania.

1.9.0

2016-05-30
 • Dodana opcja powiadamiania innych aplikacji o zebraniu próbek.
 • Dodana opcja zapisywania przebiegu działania aplikacji do pliku w celu rozwiązywania problemów.
 • Dodany skrót w menu do zmiany typu sieci.
 • Naprawiony błąd przy zatrzymywaniu Zbierania w pewnych przypadkach.
 • Zmieniony status GPS z nieznany na inicjowanie.

1.8.0

2016-05-01
 • Wprowadzony podstawowy styl Material Design.
 • Dodana opcja uruchamiania zbierania przy starcie urządzenia.
 • Zmienione wyświetlanie opisów w Ustawieniach w celu polepszenia czytelności.
 • Ulepszona opcja kontaktu w Ustawieniach.

1.7.6

2016-04-02
 • Naprawiony niespójny status GPS pokazywany w powiadomieniu i na pasku krótko po uruchomieniu Zbierania.
 • Naprawiony błąd aplikacji, gdy na urządzeniu nie ma zainstalowanej przeglądarki internetowej.

1.7.5

2016-03-14
 • Poprawiona wydajność aplikacji i zmniejszone zużycie baterii, gdy uruchomione jest Zbieranie.
 • Naprawiony błąd aplikacji, gdy na urządzeniu nie ma zainstalowanej przeglądarki internetowej.
 • Ulepszony wygląd powiadomień dla długiego tekstu.

1.7.4

2016-01-08
 • Naprawiony nieprawidłowy kolor i treść opisu w ustawieniach Zbierania i Zaawansowanych.

1.7.3

2016-01-07
 • Naprawione zapisywanie nieprawidłowych próbek dla sieci UMTS różniących się tylko wartością PSC, gdy używane jest API 1.
 • Naprawiony błąd na Androidzie 4.2 podczas przetwarzania próbek z użyciem API 17.
 • Naprawione zapisywanie głównego i sąsiadujących przekaźników w odwróconej kolejności, gdy używane jest API 1.
 • Usunięte pole z nazwą operatora sieci komórkowej.
 • Ulepszona obsługa błędów.
 • Wiele wewnętrznych zmian i usprawnień.

1.7.2

2015-12-06
 • Drobne usprawnienia parametrów optymalizacji GPS.
 • Ulepszona obsługa błędów sieciowych.

1.7.1

2015-12-01
 • Naprawione zapisywanie milisekund w eksportowanym pliku CSV.
 • Ulepszona kompatybilność przesyłania do OpenCellID.org.
 • Dodana kolumna Timing Advance do eksportowanego pliku CSV dla przekaźników LTE, wspierane od Android 4.2+.
 • Dodany link do oficjalnej Społeczności Google+ w Ustawieniach.
 • Lekka biblioteka Http Request zastąpiła przestarzałą Apache HttpClient.

1.7.0

2015-11-03
 • Dodane odczytywanie informacji o przekaźniku z użyciem metod dostępnych w Androidzie od API 17 (4.2+). Nowe metody dostarczają bardziej wiarygodnych i spójnych danych. Utrzymywanie ekranu włączonego nie jest już konieczne, aby informacje o przekaźniku i sile signału były aktualizowane.
 • Dodane wsparcie dla zbierania przekaźników z użyciem wielu kart SIM na Androidzie 5.1+ (tylko z użyciem nowego API).
 • Zmieniona opcja 'Utrzymuj ekran włączony' na 'Utrzymuj ekran włączony podczas zbierania', która wymusza utrzymanie włączonego wyświetlacza na wybranym poziomie jasności.
 • Dodana opcja 'Utrzymuj ekran włączony gdy widoczny', która pozostawia włączony wyświetlacz, gdy widoczny jest Główny ekran aplikacji.
 • Dodana opcja wyłączenia zbierania Sąsiednich przekaźników.
 • Zmieniony sposób wyróżnienia obecnie wybranej wartości w Ustawieniach.
 • Przeorganizowane Ustawienia i dodana sekcja Zaawansowane.

1.6.5

2015-10-21
 • Naprawiony problem z aktualizacją statusu Zbierania po włączeniu GPS w ustawieniach Androida.
 • Naprawiony problem z aktualizacją statusu GPS w niektórych specyficznych sytuacjach.
 • Zmieniony format wyświetlania obecnej wartości w Ustawieniach.
 • Zaktualizowane zewnętrzne komponenty.

1.6.4

2015-09-26
 • Naprawione wyświetlanie statusu 'brak lokalizacji' pomimo prawidłowego zbierania próbek.
 • Naprawiony brak odświeżania statusu zbierania na głównym ekranie, gdy zadanie zostało uruchomione za pomocą Intentu.
 • Zmieniona akceptowana dokładność GPS na 40 metrów.

1.6.3

2015-09-22
 • Naprawione nieoczekiwane zamknięcie, gdy informacja o sile sygnału była niedostępna.
 • Zmieniony limit czasowy dla przesyłania na 30 sekund.

1.4.7 Gingerbread

2015-09-20
 • Dodany tryb poruszania 'Bez optymalizacji GPS' w celu poprawy dokładności pozycji.
 • Zmieniona akceptowana dokładność GPS na 100 metrów dla wszystkich trybów.
 • Zmieniony limit czasowy dla przesyłania na 30 sekund.

1.6.2

2015-07-26
 • Naprawione zbieranie próbek związane z błędem 'brak lokacji' (specjalny przypadek dla urządzeń z chipsetem Mediateka, które mają nieprawidłowy czas UTC).

1.6.1

2015-07-22
 • Naprawione zbieranie próbek związane z błędem 'brak lokacji'.

1.6.0

2015-07-18
 • Dodane wsparcie dla zbierania sąsiadujących przekaźników w sieciach GSM i UMTS.
 • Naprawiony zapis próbek z nieaktualną pozycją pomimo pokazywania statusu GPS 'brak lokacji'.
 • Dodane ograniczenie prędkości do 500 m/s (lub 1800 km/h lub 1118 mph) dla urządzeń z nieprawidłowo działającym GPS.
 • Dodana nazwa urządzenia do eksportowanego pliku CSV.
 • Ulepszona wydajność zbierania próbek.

1.5.7

2015-06-18
 • Dodana integracja z zewnątrz poprzez obiekty intent, np. dla Taskera i Llamy. Więcej szczegółów w Ustawienia/Informacje.
 • Dodane ostrzeżenie i korekta czasu próbki, jeżeli czas GPS i systemowy różnią się o więcej niż 2 dni.
 • Zmienione parametry GPS gdy optymalizacja jest wyłączona w celu poprawy dokładności na urządzeniach o słabym odbiorze sygnału GPS.
 • Ulepszone wykrywanie statusu GPS przy słabej sile sygnału.
 • Zaktualizowane ikony ze zbioru Material Design.

1.5.6

2015-05-20
 • Naprawiony błąd podczas zbierania gdy język systemu to węgierski.

1.5.5

2015-05-19
 • Naprawione pokazywanie listy zmian przy starcie. Podziękowania dla Nelsona za zgłoszenie :)
 • Dodana węgierska wersja językowa. Podziękowania dla Barnabás Pőcze, Tamás Szincsák, András Kolesár i Gábor Kovács :)

1.5.4

2015-05-11
 • Dodane kategorie w Ustawieniach.
 • Przeniesiona Pomoc do kontekstowych sekcji wewnątrz Ustawień.
 • Dodana możliwość wyłączenia optymalizacji GPS. Przydatne jeżeli urządzenie ma problem z dokładnością GPS.
 • Dodane milisekundy do kolumny measured_at w eksportowanym pliku CSV.

1.5.3

2015-04-05
 • Sposoby poruszania zastąpiono przez jeden o uniwersalnym przeznaczeniu.
 • Naprawiony problem ze zbieraniem próbek na niektórych urządzeniach dual SIM.
 • Naprawiony problem ze zbieraniem sieci CDMA na niektórych urządzeniach.
 • Naprawiony problem z nieprawidłową siłą sygnału dla sieci LTE.
 • Naprawione zapisywanie siły sygnału w sieciach CDMA.
 • Dodane zbieranie identyfikatora PSC/PCI przekaźnika.
 • Dodana nazwa urządzenia do przesyłanych próbek.
 • Usunięte nieprawidłowe próbki zebrane z użyciem poprzednich wersji aplikacji.
 • Ulepszona obsługa błędów.

1.5.2

2015-03-01
 • Naprawiony problem ze zbieraniem siły sygnału dla sieci LTE.
 • Dodany przycisk Zatrzymaj do powiadomienia podczas zbierania.

1.5.1

2015-02-26
 • Ulepszone filtrowanie nieprawidłowych przekaźników i lokalizacji podczas zbierania.
 • Dodana rosyjska wersja językowa. Podziękowania dla CupIvana i sand.mrt :)
 • Wiele wewnętrznych zmian i usprawnień.

1.5.0

2015-01-08
 • Porzucone wsparcie dla Gingerbread z powodu wielu ograniczeń i niskiej popularności. Wyłącznie krytyczne poprawki będą dostarczane.
 • Dodane nowe statystyki - odkryte (unikatowe) przekaźniki i łączna liczba próbek w wybranych okresach.
 • Dodana holenderska wersja językowa. Podziękowania dla Hebera Dijksa :)
 • Naprawione generowanie plików GPX dla wysokości większych od 1000 m.
 • Naprawiony brak informacji o aktualizacji bazy danych podczas pierwszego uruchomienia po instalacji nowej wersji.
 • Ulepszone filtrowanie nieprawidłowych przekaźników i lokalizacji podczas zbierania.
 • Usunięty przestarzały kod - mniejsza paczka instalacyjna.
 • Wiele wewnętrznych zmian i usprawnień.

1.4.6 Gingerbread

2015-01-08
 • Naprawione generowanie plików GPX dla wysokości większych od 1000 m.

1.4.5

2014-11-23
 • Dodana obsługa jasnego i ciemnego motywu kolorystycznego.
 • Naprawiony problem z niepoprawnym przywracaniem okien.
 • Drobne usprawnienia w wyświetlaniu sieci CDMA.

1.4.4

2014-11-14
 • Naprawione nieprawidłowe przesyłanie i eksport próbek CDMA.
 • Naprawione otwieranie menu Więcej za pomocą fizycznego przycisku menu.
 • Dodana informacja o statusie GPS do głównego ekranu i powiadomienia podczas zbierania (jeżeli coś nie działa).
 • Ulepszone okno zakończenia eksportu.
 • Ulepszone filtrowanie nieprawidłowych próbek podczas zbierania.
 • Ulepszona prędkość przesyłania i eksportu.
 • Ulepszona obsługa błędów sprawdzania dostępności aktualizacji.

1.4.3

2014-10-17
 • Naprawiona niewłaściwa częstotliwość sprawdzania dostępności aktualizacji.
 • Naprawione wyświetlanie i eksport siły sygnału.
 • Dodane obejście problemu (utrzymywanie ekranu włączonego podczas zbierania) dla urządzeń opartych o starsze układy Qualcomm, które nie raportują zmiany przekaźnika i siły sygnału, gdy jest on wyłączony. Może być włączona w Ustawieniach. Wymagane jest nowe uprawnienie.
 • Ulepszona obsługa błędów przesyłania i sprawdzania dostępności aktualizacji.

1.4.2

2014-10-02
 • Dodane sprawdzanie dostępności sieci przed wyszukaniem nowej wersji.

1.4.1

2014-09-30
 • Dodane pole z nazwą operatora.
 • Dodane automatyczne sprawdzania dostępności aktualizacji. Możesz je wyłączyć w Ustawieniach.
 • Dodana katalońska wersja językowa. Podziękowania dla Davida Hurtado Sàncheza :)
 • Zmieniona treść powiadomień, aby były bardziej czytelne.
 • Ulepszony algorytm zbierania.
 • Ulepszona obsługa błędów przesyłania i eksportu.

1.4.0

2014-08-06
 • Dodane pole z typem sieci.
 • Dodane wsparcie dla sieci CDMA.
 • Dodana portugalska wersja językowa. Dziękuję za wasz czas :)
 • Ulepszona obsługa pustego lub nieprawidłowego klucza API.
 • Ulepszony algorytm zbierania.
 • Ulepszona obsługa błędów przesyłania.
 • Ulepszone wprowadzenie przy pierwszym uruchomieniu.

1.3.9

2014-06-11
 • Naprawiony brak możliwości uruchomienia przesyłania jeżeli wpisano poprawny klucz API.

1.3.8

2014-06-10
 • Naprawiony błędny komunikat pokazywany po przesłaniu danych z niezarejestrowanym kluczem API.
 • Naprawione problemy z crashami na niektórych urządzeniach.
 • Dodana możliwość przesłania danych nawet gdy klucz API jest nieprawidłowy.

1.3.7

2014-05-24
 • Naprawiony problem z crashem na niektórych urządzeniach Samsunga - wymagane nowe uprawnienie.

1.3.6

2014-05-22
 • Dodana sekcja Dobre praktyki w Pomocy. Zajrzyj proszę.
 • Dodana hiszpańska wersja językowa. Podziękowania dla Carlosa Hernándeza :)
 • Zaktualizowana wersja zewnętrznego komponentu.

1.3.5

2014-04-17
 • Naprawiony problem z przesyłaniem próbek spowodowany zmianą po stronie serwera OpenCellID.org.
 • Ulepszona kompatybilność z najnowszą wersją API OpenCellID.org.
 • Dodane wsparcie dla zbierania informacji o typie sieci.
 • Dodana opcja przeniesienia aplikacji na kartę pamięci.
 • Zaktualizowana wersja zewnętrznego komponentu.

1.3.4

2014-02-10
 • Naprawione problemy z kompatybilnością na tabletach.

1.3.3

2013-01-26
 • Naprawione problemy z kompatybilnością na tabletach.
 • Naprawiony problem z eksportem kiedy nie ma danych.
 • Ulepszone raportowanie błędów.

1.3.2

2013-01-18
 • Naprawiony problem z przesyłaniem.
 • Naprawione wyświetlanie ostrzeżenia o braku kompatybilności na tabletach z modułem GSM.
 • Dodane dodatkowe pola do przesyłania i eksportu próbek.
 • Dodana informacja o przyczynie niepowodzenia eksportu.
 • Zaktualizowany link do rejestracji klucza API.
 • Drobne wewnętrzne poprawki i usprawnienia.

1.3.1

2013-12-25
 • Naprawione nieoczekiwane zamknięcie przy pierwszym starcie.

1.3.0

2013-12-23
 • WAŻNE! Dodany moduł wysyłania anonimowych statystyk użytkowania. Możesz go wyłączyć w Ustawieniach. Więcej info w Pomocy.
 • Naprawiony problem z przesyłaniem próbek spowodowany zmianą po stronie serwera OpenCellID.org.
 • Dodane sprawdzanie czy w tle działa inne zadanie w momencie uruchamiania kolejnego, aby uniknąć wielu kłopotów ze spójnością danych.
 • Dodana informacja o postępie w czasie eksportu.
 • Dodana możliwość anulowania eksportu.
 • Ulepszone sprawdzanie poprawności klucza API OpenCellID.org.
 • Ulepszony algorytm zbierania próbek.
 • Ulepszony opis trackpointów w plikach GPX.
 • Zmieniony format siły sygnału w plikach CSV z RSSI na ASU.
 • Zaktualizowane linki do rejestracji klucza API i narzędzia do tłumaczenia w Ustawieniach.
 • Drobne wewnętrzne poprawki i usprawnienia.

1.2.0

2013-10-06
 • Dodana funkcja Eksportu zapisująca zebrane próbki na karcie SD w formacie CSV lub GPX.
 • Ulepszone wyszukiwanie położenia z GPS.
 • Naprawiony błąd mogący powodować zatrzymanie zbierania próbek po utracie sygnału GPS.
 • Naprawiony błąd powodujący wyświetlanie rezultatu przesłania po wybraniu dowolnego powiadomienia.

1.1.4

2013-08-08
 • Test kanału beta Google Play.

1.1.4

2013-05-26
 • Naprawione nieoczekiwane zamknięcie przy uploadzie.

1.1.3

2013-05-25
 • Poprawione wykrywanie dostępności sieci komórkowej.
 • Poprawione zliczanie liczby przekaźników.
 • Optymalizacja zapytań - aplikacja powinna działać szybciej.
 • Redukcja rozmiaru bazy danych.

1.1.2

2013-04-14
 • Naprawiony błąd powodujący zawieszanie przesyłania po zerwaniu połączenia.

1.1.1

2013-04-02
 • Wsparcie wyświetlania dla jednostek systemu imperialnego po włączeniu w Ustawieniach.
 • Niemiecki - nowy język w aplikacji.
 • Drobne poprawki.

1.1.0

2013-03-03
 • Ulepszone przesyłanie - próbki wysyłane są w paczkach, aby przyspieszyć transfer.
 • Lepsza obsługa błędów przesyłania oraz nowe komunikaty z wynikiem. Stuknięcie w wynik wyświetli opis.
 • Poprawione znikanie powiadomienia po anulowaniu przesyłania.
 • Upload powinien być znacznie szybszy na słabszych urządzeniach z małą ilością wolnego RAMu.
 • Poprawione usuwanie przesłanych próbek w określonych warunkach.
 • Usunięte sprawdzanie połączenia z internetem przed przesłaniem (do sieci przez Bluetooth).

1.0.4

2012-12-17
 • Naprawione nieoczekiwane zamknięcie jeżeli w Ustawieniach wprowadzono klucz API zawierający początkowe lub końcowe białe znaki.
 • Przyspieszone pokazywanie powiadomienia z postępem przesyłania.
 • Inne drobne optymalizacje.

1.0.3

2012-11-25
 • Wprowadzenie Paska Akcji w miejsce starego menu Androida.
 • Poprawione wyświetlanie okienka ustawień GPS.
 • Zaktualizowane tłumaczenia, ikony i informacje o licencjach.

1.0.2

2012-11-18
 • Dodane wprowadzenie przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.
 • Zaktualizowane tłumaczenia.
 • Inne drobne zmiany.

1.0.1

2012-11-14
 • Dodane sprawdzanie, czy urządzenie jest obsługiwane.
 • Drobne poprawki.

1.0.0

2012-11-10
 • Początkowa wersja.